GELECEK NESİLLER İÇİN MAVİDE BULUŞALIM

Projenin Amacı Ve Gerekçesi

Avcılık insanlık yaşamı ve tarihi ile paralel devam eden bir aktivitedir. İnsanın temel ihtiyacı olan besin ihtiyacı uzun süre avcılık ve toplama yöntemi ile giderilmiş; tarımdaki başarısı sonucunda bu aktiviteler hobi amaçlı devam etmiştir. İnsanlar spor adı altında gerek kara avı gerekse su ürünleri avcılığı yaparak doğa içerisinde bulunmaya devam etmişlerdir.

TUİK verilene göre 2000 Yılında 460.465 kg olan avcılık üretimi 2017 yılında 322.173 kg a düşmüştür. Gelişen teknolojiye rağmen avcılıktaki bu düşüş stoklarımızın azaldığını göstermektedir. Denizlerin kirlenmesi balıkların ve kabukluların değerlerinin ve ticaretinin azalmasına sebep olur (Küçükgül, 1997). Denizlerimizin balıkçılıkla ilgili başlıca problemleri endüstriyel ve evsel atıklar, deniz taşımacılığından oluşan kirlenme ve zamansız ve bilinçsiz avlanmadır (Taşdemir, 1997b).

Balıkçılığı meslek edinmiş, bu meslekten paralarını kazanan insanlar tarafından denizden çıkan balıkların tür ve miktar olarak gün geçtikçe azaldığı dile getirilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda balıkların tür ve miktar olarak her geçen gün azaldığı tezini doğrulamaktadır. Teknolojinin gelişmesine ve koruma çabalarının artmasına rağmen yakalanan av miktarı giderek azalmakta, (Pauly ve ark., 2002) denizel kaynaklarımız hızla tükenmektedir. Akdeniz Havzası’nda balıkçığa ilişkin genel değerlendirmede; tüm balık stoklarının yüzde 50’sinin aşırı, yüzde 35’inin tamamının sömürüldüğü; kalan yüzde 15’lik bölümünün ise henüz tamamıyla sömürülmediği vurgulanmaktadır (FAO, 2009). Balık stoklarının tehlikeli bir şekilde aşırı avlanmaya maruz kaldığı Akdeniz’de, özellikle ton balığı stoklarında 2009 yılı verilerine göre önemli bir düşüş yaşanmaktadır (Colette ve ark., IUCN, 2011).

Bilinçsiz avcılık nedeniyle popülasyonlarında değişiklikler olmakta, besin zincirine ve ekosisteme olumsuz etkilenmektedir. Bu durum çevre hassasiyeti olan ve gittikçe artan kamuoyu tarafından avcılığın geneline karşı tepki gösterilmesine neden olmaktadır. Proje ile  çevre bilincine sahip bireylerin yetişmesine katkı sağlayarak deniz canlılarının avlanmasında olabilecek yanlış uygulamaları engellemek, halkı bu konuda bilinçlendirerek doğa saygılı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Öte yandan plajlarımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi de kullanıcılar tarafından yaratılan plaj kirliliğidir. Plaja veya doğrudan denize atılan atıklar deniz ekosistemine ciddi anlamda zarar vermektedir. Balıkçılık faaliyeti yapacak kişileri bu konularda bilinçlendirmek de projenin önemli amaçları arasındadır.

Ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıkarak, sürdürülebilir amatör su ürünleri avcılığının sağlanması doğamızı ve dolaylısıyla denizlerimizi korumak adına hedef kitle olarak 7-12 yaş aralığındaki örgün eğitime devam eden öğrenciler seçildi.

Hedef kitlesi olarak seçilen çocukların, sosyal çevresi akıllı telefon, tablet/ bilgisayar vb. vasıtasıyla sanal arkadaşlıklarından ibarettir. Yoğun iş temposu ve yaşam koşulları gibi sebeplerden dolayı ebeveynler de çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramamakta ve aile içinde iletişim kopuklukları meydana gelmektedir.

En iyi öğrenme yolu eğlenerek ve uygulayarak öğrenmedir. Biz de “Veli Çocuk Balık Tutma Etkinliği” ile çocukların aile ve kendi yaşıtları ile doğada bir araya gelmelerini, sosyal çevre edinmeleri, aile içinde iletişimlerinin artmasını ve bu aktivite süresince doğada/çevrede koruyucu rol üstlenmelerini hedeflemekteyiz.

Hedefimiz çocuklara yapılacak sunumlar (balık çeşitlerini, amatör balık avcılığı kurallarını, deniz canlılarını, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkileri v.b.) ile sürdürülebilir su ürünleri avcılığı, doğa ve deniz sevgisi aşılamak, bu konularda farkındalık yaratmaktır.

Projeye Katkı Sağlayan Kuruluşlar Ve Sağladığı Katkılar

İşbirliği Yapılan KuruluşlarProjedeki Katkısı
Antalya İl Tarım ve Orman MüdürlüğüProjenin hazırlanması, yürütülmesi, ev sahipliği yapması ve tanıtılması.
AKBADER (Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği)Teknik ve Malzeme ve Uzman Desteği
AKSAM (Akdeniz Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü )Eğitim ve Malzeme Desteği
CORENDON AIRLINES ( Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.)Malzeme Desteği
TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Antalya ŞubesiEtkinliğe katılımın duyurulması ve teşvik edilmesi, çevre eğitimi
BETUYAP (Belek Yatırımcıları Turizm Ortak Girişimi A. Ş.)Organizasyon
Basın KuruluşlarıYerel, Ulusal ve Uluslararası Yayım Desteği

Proje kapsamında 2019 yılında yapılacak faaliyetler

2019 yılında proje faaliyetleri içinde basılı yayınlar kapsamında basılı yayınlar (roll up, proje tanıtım afişleri ve amatör balıkçılık lifletleri) hazırlanacaktır. Basılı yayınlar 2019 yılı Ocak ayı içerisinde hazırlanacak ve her ay 50’şerli gruplar halinde EXPO fuar merkezinde konuk edilecek çocuklar için kullanılacaktır. Videolar ise zaten EXPO fuar merkezinde daha önceden hazırlanmıştır.

Mavide buluşalım projesi kapsamında 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının son haftası Pazar günleri yapılacak faaliyet de

  • Katılımcılar EXPO fuar Alanı Kuzey kapısı toplanılacak ve kayıtlar yapılacaktır.
  • Çocuklar EXPO fuar alanı Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezinde İnsan ve hayvan biyoloji ile uzay ve uzayda dünyanın yeri hakkında bilgilendirme ve eğitim videoları izletilmesi ile interaktif olarak balık türleri tanıtımı yapılacak,
  • Atıkların deniz canlılarına ve doğaya etkileri, çevrenin korumaya yönelik tüketim alışkanlıkları, plaj ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda dikkat edilecek hususlar, Mavi Bayrak ödülü plajlar ve önemi hakkında TÜRÇEV Antalya Şubesi tarafından sunum yapılacaktır.
  • EXPO Küçük Anfi Tiyatroda “Amatör Balıkçılık Nedir Nasıl Yapılmalı”, Okyanus ve deniz kirliliği ile engelleme yolları ve Zehirli balık türleri, balık tüketiminin önemi hakkında sunumlar olacaktır.
  • Sunumlar sonrası Katılımcılar EXPO Zaman Tüneli salonunun da Toplayıcılıktan yerleşik hayata insanoğlunun tarihsel gelişiminin anlatıldığı video gösterimi yapılacaktır.
  • Video gösteriminden sonra katılımcılara uzman personel gözetiminde EXPO Gölet kenarı iskelelerinden veliler ile birlikte balık tutma etkinliği ve yarışması yapılacak, yarışma esnasında amatör balıkçılık kuralları hakkında çocuklara uygulamalı eğitimler verilecektir.
  • Yarışma sonrasında çocuklara katılım sertifikası, katılımcı kimliği rozet ve balık ölçüm cetveli dağıtımı yapılarak çocukların hayatında kalıcı iz bırakılması amaçlanmaktadır. Katılım sertifikası, katılımcı kimliği rozet ve balık ölçüm cetveli dağıtımı sonrasında çocuklara şapka, t-shirt gibi promosyon dağıtımı yapılarak kapanış yapılarak o ay için proje etkinliği tamamlanmış olacaktır. 2019 yılı boyunca her ay bu etkinlik ayda bir kere yapılacaktır.
  • Katılımcı kimliği almak şartıyla çocuklar ile Konyaaltı ve/veya Lara sahilinde denizden balık tutma etkinliği yapılacaktır.

BEKLENEN SONUÇLAR

7-12 yaş grubunda, Antalya merkezde bulunan örgün eğitim öğrencileri, Haziran Eylül ayları arasında Ülkemizi ziyaret eden yine aynı yaş grubuna mensup turist çocuklar doğrudan faydalanması beklenen hedef gruptur.

Bu etkinlik bir ebeveyn ile birlikte yapılacağından ebeveynler, bu aktiviteyi anlattıkları çevreleri, basın yayın yoluyla haberin ulaştığı kitleler de dolaylı hedef grubunu oluşturmaktadır.

Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki

Doğada Balıkların nitelik, nicelik ve çeşit olarak azalması ya da farklı çeşitlerin ortaya çıkması bilinçsiz avcılık ve çevre kirliliği sonucu oluşmaktadır. Aynı eko sistem içerisinde bulunan amatör balıkçı ve tüketicilerin, yapılacak sunumlar ile bilinçlendirilmesiyle denizdeki balık popülasyonu korunacak, bireysel kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilecektir.

Deniz canlılarının tanıtılması, kuralların öğretilmesi ile zehirlenme ve kazaların önüne geçilmiş olacaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için gelecek nesillerimiz olan çocukların bilinçlendirilmesi şarttır. Eğitim konusunda uzmanların üzerinde ittifak ettikleri en iyi öğretim metodu, küçük yaşlarda uygulamalı yapılan eğitim metodudur. Bu projeyle 7-12 yaş grubu okullardan toplanan geleceğin büyükleri olan çocuklara, balık tutturmak suretiyle uygulamalı amatör balıkçılık yaptırmak, doğa ve suyun bir araya geldiği ortam olan EXPO fuar alanını çocuklara gezdirerek, video ve sunumlarla eğitim vererek çocukların zihinlerinde kalıcı olarak balık, deniz ve doğa sevgisini aşılamaktır.

Projeyle 600 tane doğaya, balığa, denize saygı bilinci konusunda farkındalık sahibi gelecek nesiller yetiştirmektir. Aynı zamanda okulların kapalı olduğu yaz aylarında şehrimizi ziyaret eden yabancı ülkelerden gelen çocukları da eğiterek, sadece ulusal değil uluslararası alanda balıkçılık, doğa ve denize katkı sağlamış olacaktır.  Bu projenin diğer bir etkisi de faaliyet alanı olan EXPO Fuar Alanın, ulusal ve uluslararası tanıtımı da sağlanarak ziyaretçi sayısının artması hedeflenmektedir.

 Çarpan Etkileri

Temiz, yaşanabilir çevre; sürdürülebilir amatör su ürünleri avcılığının sağlanması bilinçli bireyler ile olmaktadır. Çevreyi kirleten stokları yağmalayan birinci nesil ile geleceğin sahibi ikinci nesil bir araya getirilerek çevre ve bilinçli avcılık konusunda farkındalık yaratılması gelecek nesillerin anne ve babalarına bu bilincin aşılanması, verdiğimiz bilgilerin de onlar sayesinde üçüncü nesillere ulaşması sağlanacaktır.

Haziran Eylül ayları arasında Ülkemizi ziyaret eden turist çocuklara ulaşılması ülke ve Expo tanıtımı için faydalı olacaktır. Çevre bilinci evrensel olduğundan farklı ülke bireylerine de doğa ve deniz sevgisi aşılanacaktır.

 Sürdürülebilirlik

Expo fuar alanında yapılan “Veli Çocuk Balık Tutma Etkinliği” daha sonra İlimizde yapılacak amatör balıkçılık yarışmalarına adapte edilmesi sağlanarak geleneksel hale getirilecektir. Proje kapsamında sonraki yıllarda diğer İlçelerimiz ve komşu İllerden de katılım sağlanacaktır. Kurulacak sosyal medya grubu ile etkinliğe katılanların etkinlik ve etkinlik sonrası paylaşımlarla çevresini bu tür etkinlikler için teşvik edecektir.

Projenin Etkisinin İzlenmesi İçin Yapılacaklar

Proje uygulama sürecinde katılımcılara etkinlik öncesi ve sonrası anketler yapılarak sonuçların etki analizler yapılacaktır. Yapılan denetimlerde proje hakkında sorular sorularak projenin amatör balıkçılar arasında bilinirliliği ölçülerek etki analizleri yapılacaktır. Sosyal medya vasıtasıyla kurulacak grubun takipçi ve beğeni sayıları ile katılımcıların ve çevresinin etkinliği takip edilecektir.

Projeye katılmak için Ön Başvuru Formuna Buradan Ulaşabilirsiniz.