Duyuru ve Haberler

23-24 Şubat 2019 – 3.Batı Akdeniz Surfcasting Turnuva Şartnamesi

23-24 Şubat 2019 – 3.Batı Akdeniz Surfcasting Turnuva Şartnamesi

AKDENİZ BALIKÇILAR VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  – AKBADER
KEMER BELEDİYESİ 3.BATI AKDENİZ SURFCASTING TURNUVASI
KEMER 2019.

Tarih : 23  – 24  Şubat 2019
Yer : Antalya / Kemer
Yarışma Başlama Günü ve Saati : 23 Şubat 2019  Cumartesi –  18 :30
Yarışma Bitiş Günü ve Saati : 24 Şubat 2019  – Pazar – 09:00
Ödül Töreni : 24 Şubat 2019 – 10:30

YARIŞMANIN AMACI

Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği ve Kemer Belediyesi tarafından  Antalya / Kemer Plajında  “ düzenlenecek 3.Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası‘nın amacı Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığını tanıtarak, sevdirmek, gelişmesine katkı sağlamak, olta ile balık avına özendirmek ve sürdürülebilir sucul hayatın devamlılığını sağlamak için kişileri bilgilendirmektir.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kuralları çerçevesinde yapılacak olan bu yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir. Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneğinin bu yarışma için belirtilen tüm kurallarda ve ödüllerde değişiklik yapma hakkı vardır ve saklıdır.

YARIŞMA BİLGİLER

Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen bu yarışmaya katılım formunu dolduran, Amatör Olta Balıkçılığı ve Surfcasting disiplinine gönül vermiş herkes müracaat edebilir.

Ülke genelindeki Surfcasting ve Balıkçılık Derneklerinden herhangi birisine üyeliği bulunan kişiler yarışmaya asil listeden girmeye öncelikli hak kazanacaklardır.

Yabancı uyruklu yarışmacılar kurallar çerçevesinde yarışacak olup dereceye girmeleri halinde ödüle hak kazanırlar.

AKBADER turnuva katılım yoğunluğuna göre daha çok kişi ya da derneğin turnuvadan faydalanması adına kontenjanları sınırlayabilir. Ek kontenjan isteyen dernek ve takımlar yarışma komitesine başvurabilirler.  Yarışmanın katılımcı yoğunluğuna göre yarışma komitesi ek kontenjan açmak ya da açmamak hakkına sahiptir.

KATEGORİ ve KONTENJANLAR

Surfcasting disiplini ile balık yakalama turnuvası– İki kişilik takımlar halinde ( 75 Takım )

Avlanma Bölgesi : Kura ile belirlenecek sektörlerde.

Bağış Miktarı: 150-TL. Kişi Başı

YARIŞMA KURALLARI

Bu yarışma, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile KEMER BELEDİYESİ 3. BATI AKDENİZ SURFCASTING Tertip Komitesi ve Organizatör Dernek tarafından aşağıda belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

Yarışma; 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ’de belirtilen Avlanması Tamamen Yasak olan ve Dönem Yasağı dışındaki türlerde yapılacaktır. Diğer türleri yakalayanlar, yakaladıkları balıkları suya iade etmezlerse diskalifiye edilecektir.

1 – Yakalanan balığın hakemler tarafından kayıtlara alınması ve değerlendirmeye girebilmesi için Yasal Limitlerin ve Puanlama Tablosundaki boy limitlerinin (4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğdeki %5 istisna dikkate alınarak)   üzerinde olması gerekmektedir. Bu limitin altında olan balıklar değerlendirmeye girmeyeceği gibi, hemen suya iade edilmemeleri durumunda da iadeyi gerçekleştirmeyen yarışmacı uyarılır, tekrarı halinde diskalifiye edilir.

Balık ölçümü standartları hakemler tarafından bilinmekte olup yarışmacıların ölçüm sırasında balığa ve hakeme müdahale etmesi yasaktır. Tutulan balık sektör hakemi tarafından metre üzerine yerleştirilerek, balığı yakalayan yarışmacının yarışma kartı ile birlikte fotoğraflanarak masa hakemlerine bildirilir.

Ölçülürken yasal limitini karşılamak kaydıyla, tam sayıyı 0,1 cm dahi geçen balık bir üst tam sayıya yuvarlanır. (Örneğin 19,5 cm gelen Çupra yukarıya tamamlanmayacaktır, ancak 20,2 cm gelen Çupra 21 cm kabul edilecektir.)  Ölçüm işlemi tamamlanan balık, yarışma sonuna kadar Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, AKBADER Yarışma Komitesi tarafından incelenebilmesi için yarışmacı tarafından muhafaza edilecektir. Yarışma sonunda yapılabilecek herhangi bir itiraza karşı tutulan balıkları ibraz edemeyen yarışmacıların balıkları puanlamadan çıkarılacaktır. Salınmayacak olan balığın kuyruğunun tek tarafı sektör hakemi tarafından kesilerek yarışmacılara teslim edilir.  Ölçüm ile ilgili itirazlar yalnızca masa hakemlerine yapılacaktır.

2- Yarışmaya katılanların; sektörlerinde ateş yakması, suya far veya her çeşit ışık tutması, diğer yarışmacılara rahatsızlık verecek şekilde yüksek sesle konuşması, müzik dinlemesi ve alkol kullanması yasaktır. Katılımcılar araçlarını sektörlerin arka kısmında bulunan yola park edeceklerdir. Bu kurallara uymayan katılımcılar  önce ikaz edilecek, tekrarı halinde diskalifiye edileceklerdir.

Turnuva esnasında yarışmacılar,diğer yarışmacıların moral ve motivasyonunu olumsuz etkilememesi için zil,çan,sesli alarm kullanımı yasaklanmıştır,kullanan yarışmacılar ikaz edilecek,tekrarı halinde yarışma dışı bırakılacaktır.

3- Yakalanan balığın ve takımın fotoğraf ve video çekimi sektörden sorumlu hakemler ve düzenleme komitesi tarafından görevlendirilen kişilerce yapılacak olsa da, her yarışmacı kendi çekimini yapmakta serbesttir. Ancak yarışmacılar yakaladıkları balıkları yarışma bitiş saatine kadar sosyal medya yahut herhangi bir görsel ya da yazılı medyada paylaşamazlar. Aksi durumda bu kurala uymayan yarışmacı ikaz edilir, tekrarında diskalifiye edilir.

4- Sektörler her takıma 20mt genişlikte olacaktır. Yarışmacıların Kum Dikenlerini ve Tripodlarını denizin kıyı şeridine ve komşu sektör sınırlarına  hangi mesafelerde sabitleyeceği ayrıca Organizatör Dernek tarafından yarışma alanının mevcut durumu göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Bu alanlarda hakemlerin ve organizasyonu kayda almakla görevli kameraman ve fotoğrafçının dışında kimse bulunamaz.

Yarışmacıyı izlemeye gelen seyirciler, yarışma başlama saatinden sonra sektör içerisinde yarışma alanına giremezler. Yarışmacı kartına sahip olmayan ve yarışmacı listesinde yer almayan herhangi bir kişi sektör içerisinde yarışmacılara yardım ederken (yem sarma, olta açma, ışık tutma, malzeme taşıma vb.) tespit edilmesi durumunda bu takım diskalifiye edilir. Yarışma komitesi sektör aralıklarını yarışmacı yoğunluğuna göre yeniden düzenleyebilir.

5- Balık yakalamak sudan çıkarmak ve oltaların atılıp çekilmesi, suya 20 metrelik cephesi olan sektörlerden yapılacaktır. Büyük bir balık gelmesi halinde sektör hakeminin kontrolünde, hakemin talimatıyla balığın sektörlerine taşma yaptığı yarışmacılar koşulsuz olarak oltalarını sudan çekeceklerdir. Büyük balığı çeken yarışmacı bu şekilde sağ ve solundaki sektörleri geçici olarak hakemlerin bilgi ve onayı dahilinde kullanabilecektir. Bu durum sırasında gelişebilecek zararlardan ve diğer takımların malzemelerine verilen maddi hasarlardan organizatörler sorumlu değildir.

6- Yarışmacılar sektör hakemlerine bilgi vererek yarışmayı bırakıp sektörlerinden ayrılırlarsa o ana kadar tuttukları balıklar ile değerlendirmeye alınırlar ve tekrar yarışmaya devam edemezler. Hakemlerin bilgisi ve izni olmadan sektörlerini terk eden yarışmacının yakaladığı balıklar değerlendirmeye alınmaz ve o yarışmacı diskalifiye edilir. Yarışmacılar sadece mecburi ihtiyaçlarını karşılamak için, hakemlerin bilgisi dâhilinde sektörlerini terk edebilirler.

Bunun yanında yarışmacılar bireysel olarak mola da verebilirler. Bireysel mola vermek isteyen yarışmacı saha hakeminin bilgisi ve masa hakemlerinin onayı ile oltalarını sudan çekerek ve mola süresi boyunca suya atılmamak kaydıyla molaya çıkabilir. Takım olarak molaya çıkmak isteyen yarışmacılar saha hakemi ve masa hakemlerinin onayı ile tüm oltalarını sudan çıkarmak kaydıyla mola verebilirler.

Takım olarak molaya çıkan yarışmacılar tekrar yarışmaya katılabilmek için saha hakemlerine bilgi vererek masa hakemlerinden onay aldıktan sonra oltalarını suya atabilirler.

7- Her yarışmacı, 390 – 500 cm. ölçüleri arasında en fazla 2 set olta (2 adet makine ve 2 adet kamış) ile avlanabilir ve bu setler için istediği kadar yedek malzeme (kamış, makine, misina, iğne, kurşun ve diğer malzemeler ) hazır bulundurabilir.

Yarışma komitesi yarışma alanındaki hava ve deniz şartlarına göre en az kurşun ağırlığını yarışma başında ya da esnasında yarışmacılara bildirmek şartıyla değiştirebilir. Bu sebeple yarışmacıların farklı gramajlarda yedek kurşunlar bulundurmaları lehlerine olacaktır.

Yarışmacılar beden olarak istedikleri kadar takımları yedekte yemli olarak hazır bulundurabilirler. Ancak sadece hakemler tarafından kayıt altına alınan makine ve kamışlarına bu malzemeyi takarak kullanabilirler. Yedek olarak getirilen makine ve kamışlar ancak hakem bilgisi ve masa hakemi onayı ile turnuvaya dâhil edilebilir. Hakemlere bilgisi verilmeden kullanılan makine ve kamışlar ile yakalanan balıklar geçersiz sayılır ve yarışmacıya uyarı verilir. Tekrarı tespit edilirse yarışmacı diskalifiye edilir.

8- Bu yarışmada 2 iğneli olta takımı kullanılmasına müsaade edilecektir. Yarışmacıların malzemeleri, yemleri ve oltaları yarışma süresince (oltalar su içinde olsa dahi sudan çekilerek) hakemler tarafından denetlenebilir. Yarışmacılar isterlerse kamışlarını ellerinde tutarak avlarına devam edebilir. Ancak misina / ip elde tutularak av yapılamaz.

9- Yarışmacılar kendilerine ayrılan 20 metrelik sektör içerisinden kıyıya dik atış yapmak zorundadırlar. Komşu sektörlere doğru atış yapan yarışmacıların tespiti, sorumlu sektör hakemine bildirilerek yaptırılır. Hakemler tarafından tespit edilen bu husus masa hakemlerine bildirilerek yarışmacı ikaz edilir, tekrarı durumunda 1000 puanı silinir. 3 kere puan silme cezası alan yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir.

10- Her yarışmacı kendi can güvenliğinden sorumludur.

11- Turnuva esnasında Şişme Bot, Kakıç, Kepçe vb. gibi yardımcı malzemelerin kullanılması yasaktır.

12- Tüm yarışmacıların eşit şartlarda mücadele edebilmesi için; Sülünez, Boru Kurdu, Karides, Kalamar, Sübye, Madya (Salyangoz), Mamun, Teke (Yanıç), Sardalya, İstavrit dışında yem kullanımı yasak olup, kullanılmasının tespiti halinde kullanan yarışmacı diskalifiye edilecektir.

KEMER BELEDİYESİ 3. BATI AKDENİZ SURFCASTİNG TURNUVASI’nın bölgesel özellikleri göz önünde bulundurularak, Şartnamede belirtilmiş yemlerin dönemsel olarak temini ve randımanlı av vermesi hususu nazara alınarak AKBADER tarafından tanzim edilecek Özel Hükümler içerisinde, önceden ilan edilmek kaydıyla, tür sınırlaması yapılabilecektir.

Her yarışmacı kendi yemini tedarik edebilir ve dışarıdan getirebilir. Ayrıca yarışma alanında da yem ve malzeme satışı yapacak olan anlaşmalı firmadan da temin edebilir. Bu firma haricinde yarışma alanında yem ve malzeme satışı yasaktır.

13 – Engelli yarışmacılarımız hakem heyeti tarafından kendilerine tahsis edilen sektörlerde ve katılım ücretinden muaf olarak turnuvaya katılabileceklerdir. KEMER BELEDİYESİ 3. BATI AKDENİZ SURFCASTİNG TURNUVASI, sayıları AKBADER tarafından Özel Hükümler kısmında açıkça belirtilmek üzere, (hareket kabiliyetini kısıtlayan fiziksel ) engelli yarışmacı kontenjanı bulunmaktadır.

14 – Kadın yarışmacılarımız katılım ücretinden %50 muaf olarak turnuvaya katılabileceklerdir.

15 – Şehit Ailelerimizden, gazi ve gazi yakınlarından turnuvamıza katılmak isteyen yarışmacılarımız katılım ücretlerinden muaf olarak turnuvaya katılabileceklerdir.

16 – 65 Yaş üstü yarışmacılarımız, talepleri ve kura çekiminden önce bildirmeleri halinde Hakem heyeti tarafından kendilerine tahsis edilen sektörlerde, kura çekiminden muaf olarak turnuvaya katılabileceklerdir.

17 – Turnuvada tek tip kıyafet / yarışmacı yeleği uygulaması olmayacaktır. Yarışmacılar siyasi, dini, ırkçı vb. motifler olmaması kaydı ile her türlü takım & firma forması giyebilir.

Ülke, Takım, Dernek ve turnuva sponsorlarını temsil eden bayrak ve flamalar dışında herhangi bir bayrak veya flama asmak yasaktır.

Harici olarak bunların dışında yarışma komitesinden izin alınmadan farklı firma ve kurumların promosyon ürün dağıtması, bayrak, flama vb. materyaller asması yasaktır. Tespit edilmesi halinde bu kişi ya da kurumlar yarışma alanından uzaklaştırılacak ve bir sonraki turnuvaya gelmelerine izin verilmeyecektir.

18 – Yarışma sonunda yarışmacıların değerlendirmeye girebilmesi için bulundukları sektörü temiz bırakmaları zorunludur. Turnuva bitiminde sektörlerini temizlemeden terk eden yarışmacılar, tertip komitesinince tanzim edilecek tutanağa ek fotoğraflarla tespit edilecek ve aldıkları derece ne olursa olsun diskalifiye edilecekler ve düzenlenecek bir sonraki yarışmaya kabul edilmeyecektir.

19 – Turnuva bitmeden, sağlık sebepleri ve acil durumlar hariç saha hakemlerine bilgi vermeden turnuvayı bırakıp çekilen yarışmacılar diskalifiye edilecek ve bir sonraki Turnuvadan men edilecektir.

20 – Turnuva tarihinde öngörülemeyen mücbir sebepler veya hava muhalefeti vb. den ötürü, yarışma internet sitesinde yayınlanacak başka bir güne ertelenebilir.

21 – Şartnamede belirtilen hususlar dışında karşılaşılabilecek muhtelif ihtilaflarda “Turnuva Düzenleme Komitesi”nin vereceği kararlar geçerli olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Her takım ve yarışmacısı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile Dernek tarafından belirlenmiş ve burada açıkça belirtilmiş kurallara uyacağını, yarışmaya katıldığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Sektörlerin uzağında, yarışmacıları rahatsız etmeden misafirlerin ve yarışmacıların birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları için oluşturulacak alanda kayıt masasının yanı sıra çay, su, sıcak su, yiyecek ve benzeri ihtiyaçlar karşılanabilecektir. Bu alanda AKBADER tarafından sürekli olarak görevli bulundurulacaktır.

Turnuva esnasında yarışmacıların yemek (akşam yemeği ve sabah kahvaltısı) ve içecek (çay, kahve, gece çorbası) ihtiyaçları AKBADER  tarafından karşılanacak olup ; bunun yanında Turnuva süresince yarışmacıların ve misafirlerin ücreti mukabilinde ekstra yiyecek ve içecek  ihtiyaçlarını giderebilecekleri stand / ocak / büfe bulunacak ve turnuva sonuna kadar açık olacaktır. Yarışmacılar yarışma alanında sektörlerine bırakılacak menülerden bu standı arayarak sektörlerine sipariş verebileceklerdir.

Şehir dışından gelecek olan yarışmacılarımızın talepleri halinde, Önceden belirlenerek ilan edilecek ortak noktalardan, Turnuva alanına kadar AKBADER  tarafından tahsis edilecek araçlar ile ulaşımları sağlanacaktır.

Aileleri ile yarışmaya gelmek isteyen katılımcılar ile konaklama ihtiyacı olan yarışmacılar AKBADER’in protokol imzaladığı ve şartları şartname sonunda yer alan 4 yıldızlı otelimizde konaklama yapabileceklerdir.

Kura çekimi ardından takımlar yakın sektörlere kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayacaktır. Uzak sektörleri çeken takımların sektörlerine ulaşımları, talepleri halinde Kemer Belediyesi tarafından tahsis edilecek araçlarla sağlanacaktır.

GÖREVLİLER, HAKEMLER ve TELİF HAKLARI

1 – Yarışma AKBADER tarafından görevlendirilmiş düzenleme komitesi, başhakem, sektör hakemleri ve masa hakemlerinin idaresinde olacaktır. Dernek tarafından görevlendirilmiş kişiler organizasyonun düzenli yürütülmesi için yarışmacıların ve hakemlerin ihtiyaçları ile ilgilenen kişilerdir. Görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için düzenleme komitesi uygun gördüğü hallerde görevli sayısında, yetkilerinde ve yerlerinde değişiklik yapabilir.

2 – Düzenleme Komitesi organizasyonun tamamından sorumludur. Başhakem, sektör hakemleri ve masa hakemlerinin çalışmalarından ve tüm hakem heyetinin organize edilmesinden, sektör hakemleri görevli olduğu sektörlerden, masa hakemleri ise kendilerine ulaşan bilgilerin kayıt altına alınıp yarışmacılar, görsel ve yazılı basın ile paylaşılmasından ve yarışma sonunda ilan edilmesinden sorumludurlar.

3 – Sektör hakemleri 1 kişiden oluşur. Kamp alanları ve çadırları sorumlu oldukları sektörlerin arkasında ki uygun alandadır.

4 – Yarışma bitiminde yakalanan tüm balıklar ve dereceler liste olarak yarışmacılara ve kamuoyuna açıklanacaktır.

5 – Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları Organizatör Derneğe aittir. Yapılan TV çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını vermeyi kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA PROGRAMI

23.02.2019

08:00 – Antalya Havalimanı Şehir dışından gelen yarışmacıların karşılanması ve müteakiben KEMER Yarışma alanına hareket,

12:00 – Konaklama yapacak katılımcıların otele yerleşmesi,

13:50 – Programın başlangıcı,

14:00 – Şehitlerimiz adına saygı duruşu ve istiklal marşı,

14:05 – Yarışma alanı sunum ve bilgilendirme,

14:30 – Yarışmacı Parkurları için kura çekimi,

16:30 – Akşam yemeği,

18:00 – Yarışmacıların sektörlere dağılması,

18:30 – Yarışma Başlangıcı,

24.02.2019

09:00 Yarışma Bitişi

09:30 Puanların Hesaplanması ve Açık Büfe Kahvaltı

10:30 Ödül Töreni

11:00 Toplu Fotoğraf çekimi

11:30 Kapanış 

PUAN TABLOSU

BALIK ASGARİ BOY(CM.) PUAN ÇARPAN
ÇİPURA 20 100 1,75
LEVREK 25 100 1,60
MİNEKOP – GRANYÖZ 25 100 1,50
SARGOZ 21 100 1.30
MIRMIR 20 100 1.20
AKYA-ÇATALKUYRUK 40 100 1,20
KUZU- SARI KUZU 30 100 1,20
MELANUR 20 100 1,00
TRAL 20 100 1,25
KARAGÖZ 20 100 1,20
SİNARİT 35 100 1,40
MERCAN-FANGRİ 25 100 1,20
GRİDA 50 100 1,10
ZEHİRLİ VE YASAK TÜRLER 0 0 0
DİĞER TÜRLER 25 100 0,50

 

ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucu En Yüksek Puan Dalında dereceye giren 1’ inci, 2’inci ve 3 ’üncü takımlara  ve puan tablosunda yer alan türlerden En Büyük Balığı tutan yarışmacıya, AKBADER  tarafından yaptırılmış özel kupa ile birlikte SHIMANO Türkiye A.Ş tarafından piyasa değeri toplamda 30.000₺ (otuz bin türk lirası)  olan ödüller  dağıtılacaktır.

Büyük Balık bireysel olarak elde edilecek bir prestij ödülüdür, büyük balığı yakalayan kim ise Antalya Falez Av Market sponsorluğunda büyük balık ödülünü alacaktır. Bu yarışmacı dereceye girmesi durumunda iki ödülü birden almaya hak kazanacaktır. Puanlama tablosundaki DİĞER TÜRLER kategorisindeki balıklar büyük balık ödülünde değerlendirmeye alınmayacaklardır.

CEZA ve İTİRAZLAR :

1- Yarışma sırasında komşu sektörlerdeki yarışmacıların birbirleri ile tartışmaya girmesi, ahlaka aykırı davranışlarda bulunmasının tespiti halinde iki sektör birden diskalifiye edilir. Sorun yaşayan yarışmacıların sorunlarını hakemlere bildirerek çözüme ulaştırması gerekmektedir.

2- Yarışma sırasında ve bitiminde herhangi bir kural ihlali ve benzeri duruma itiraz edecek olan yarışmacılar; masa hakemleri ile irtibata geçerek itirazlarını bildirmelidirler. İtirazlarının kabulü ve reddi işlemleri yarışma alanında değerlendirilir sonrasında herhangi bir itiraz değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Yarışma sonunda eleştiri sınırlarını aşarak ahlaka aykırı şekilde ithamda ve açıklamadan bulunan sporcuların tespiti halinde bağlı oldukları derneklere bildirilecek ve bir sonraki yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

ÖZEL HÜKÜMLER ve TAVSİYELER:

  • Yarışma alanında sektörler içerisinde Kemer Belediyesi tarafından 3 tarafı kapalı rüzgarlıklar, 1 adet masa ve 2 adet sandalye yer alacaktır. Yarışmacılarımızın haricen masa sandalye getirmelerine ihtiyaç yoktur. Ancak ateş yakılmasının yasak olması sebebiyle ısınma için kendi önlemlerini almalarını önemli olduğunu belirtiriz.
  • Yarışma koordinasyon merkezinde 24 saat çay,kahve ve sıcak su servisi ücretsiz olarak verilecek olup yarışma komitesince sektörelere herhangi bir servis hizmeti olmayacaktır. Yarışmacılarımızın istedikleri zaman bu alandan sınırsız şekilde faydalanmaları açısından yanlarında termos getirmelerini tavsiye ederiz. 

LİMS BONADEA BEACH HOTEL KONAKLAMA FİYATLAR VE İÇERİĞİ  

ODA TİPİ KİŞİ SAYISI ODA FİYATI
Tek kişilik oda 1 90 TL
İki kişilik oda 2 120 TL
Üç kişilik oda 3 162 TL
Çocuk Hesaplamaları

0 – 10,99 yaş arası 1 çocuk ÜCRETSİZ hesaplanır.

0 – 10,99 yaş arası 2. çocuk %50  indirimli fiyat uygulanır.

*Oda konaklamalarını misafirler girişte  kendisi öder

*Odada konaklamak isteyen yarışmacılar sadece  oda ücretlerini öder, yarışmacıların yemek  menü bedelini  AKBADER öder.

*Ayrıca yarışmacı olup  oda da konaklayan katılımcıların yanında misafiri olursa (Eş  çocuk vb. Gibi); Misafir hem yemek bedelini hem de oda konaklama bedelini öder. Yemek Bedeli Kişi Başı 40TL (akşam yemeği ve sabah kahvaltısıdır.)

** Konsept dışı tüm ünite kullanımı extra ücrete tabidir. (MİSAFİR KENDİSİ ÖDER )

*** SPA CENTER (SANUNA  HAMAM BÖLÜMÜ)  gruba özel olarak  indirimli  fiyat verilecek ve kullanım sağlandırılacaktır. 

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ 

M.Sezgin SAMAN – 0542 532 5578
sezginsaman@gmail.com

Gökhan KUZUOĞLU – 0553 650 8843
gkuzuoglu@gmail.com

Gökhan ERTOSUN – 0555 990 1188
gokhan@ertosun.net

Ahmet KAR – 0532 592 6672
ahmetkar8607@gmail.com

Turnuva Kayıt Formuna Ulaşmak için buraya tıklayınız

Diğer Duyuru ve Haberler