5/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ/ÖNERİ FORMU

Deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmelik gereği Bakanlığımızca, “Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ”ler hazırlanmakta ve Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Bu doğrultuda, 1 Eylül 2020 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki avlanma döneminde uygulanmak üzere hazırlanacak olan “5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” ile “5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” in hazırlık çalışmalarında değerlendirmek üzere;
görüşlerinizi aşağıda yer alan forma girerek derneğimiz nezdinde ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz